Meer oor ons

Ons Agtergrond

Euphorbia Christelike Onafhanklike Skool en Japsnoetjies is ‘n Christelike Skool en Kleuterskool ontwikkelingsentrum waarbinne die Afrikanerkultuur uitgeleef word.
Euphorbia CO Skool in Naboomspruit het sy ontstaan in 2004 gehad en het tans 108 leerders (beide seuns en dogters) in Graad 1 – 7 en 47 kleuters in Gr 00 00 tot Graad R. 
Die skool is ‘n GEEN WINSMAATSKAPPY GEREGISTREER INGEVOLGE DIE REG VAN SUID-AFRIKA met registrasie-nommer. 2005/005919/08 en NPO no.057-759

Die ouers van die skool neem die volle verantwoordelikheid vir alle finansiële verpligtinge.  As ouergedrewe skool, word daar gesteun op fondsinsamelingsprojekte om skoolfonds te subsidieer. Die fondsinsamelings word slegs vir die bedryfskoste van die skool aangewend.  So het die Windpompfees in 2008 – 2016 sy ontstaan gehad.

  • Departement van Onderwys (EMIS 991102400; Datum 23/2/2005)
  • Departement van Maatskaplike Ontwikkeling
  • Departement van Welsyn & Gesondheid
  • UMALUSI
  • ISASA
  • Limpopo Independent Schools Association (LISA)
  • SACE
  • FEDSAS

Ons het uiterse toegewyde en gekwalifiseerde personeel onder andere 13 onderwysers, wat op hoogte is van die nuutste onderwysmetodiek, ‘n Audiblox onderwyseres, 2 naskool personeel, 5 assistente, 1 administratiewe dame en 1 finansiële dame.

Ons Direkteure

Rudolph Botha

Voorsitter

Gerhardus Brits

Ondervoorsitter

Anél Pretorius

Skoolhoof

Hannetjie Fouché

Edward Leversage

Daniel Opperman

Gerhardus Brits

Wynand Schalekamp

Hoekom 'n onafhanklike skool?

Terwyl die diversiteit aanvaar word, probeer die skool ‘n uitbreiding wees van die tuisomgewing ten opsigte van Afrikanerkultuur en sosiale norme en waardes. Dit poog om die leerders te leer om veelvuldigheid sonder skuldgevoelens of angs te omhels en hulle terselfdertyd toe te rus vir die uitdagings van die Nuwe Suid-Afrika.

Dit is ‘n Christelike skool en die Christendom word ingebring in alle aspekte van die kind se skoolopleiding. Daar word gepoog om nie net die ‘naam’ van ‘n ‘Christelike skool’ te wees nie. Elke Christelike denominasie word in die skool aanvaar en die nuanses van elke denominasie word behandel met die respek wat hulle verdien. Die Bybel bly die riglyn.

Geen klas by Euphorbia het ooit meer as ‘n 25:1 leerling-tot-onderwyser-verhouding nie. Dit is vasgelê in die skool se grondwet en sou daar ooit ‘n situasie wees waar die getal leerlinge in ‘n graad verder styg, sal ‘n addisionele personeellid in diens geneem word.

Ouerbetrokkenheid by die kind se opvoeding is nie onderhandelbaar by Euphorbia nie. Dit strek verder as om net die skoolgeld te betaal. Daar word van ouers verwag om elke kwartaal se ouervergadering sowel as elke ouer-onderwysersvergadering by te woon.  Deelname deur ouers aan alle fondsinsamelingsprojekte is standaardpraktyk en ouers moet die werk doen wat gedoen moet word.

Die Nasionale Kurrikulum word gebruik as basis vir die leerplan wat gevolg word. Daar word van onderwysers verwag om sensitief te wees vir die ouderdom van die kind en hul diskresie te gebruik met betrekking tot die kursusinhoud wanneer hulle hul lesse aanbied. Akademiese.standaarde by Euphorbia is nie onderhandelbaar nie en die opvoeders word aangemoedig om belangstelling te skep deur toere en leerder deelname.

Ons ETOS is "liefde vir jou eie en respek vir ander"

Ons Geskiedenis

Euphorbia Christelike Onafhanklike Skool is in 2004 in Naboomspruit, Limpopo bekendgestel deur ‘n groep ouers wat ‘n alternatief vir die Staats skoolstelsel gesoek het. Soos die baie Moslem-, Katolieke, Joodse en Duitse skole in die hele land wat voorsiening maak vir spesifieke godsdienste en kulture, ontstaan ​​die behoefte aan ‘n Christelike Afrikaanse skool.

Euphorbia is die wetenskaplike naam vir die Naboomboom.  In die beginjare was daar slegs 34 kinders by die skool.  Klaskamers was aangepaste woonstelle in die dorp wat gehuur is en kinders in die graad 1 en graad 2 klasse was gekombineer. Daar was geen formele administrasiekantoor nie, beperkte ablusies, geen sportvelde nie en skaars ‘n

speelterrein. Die ouers was egter toegewyd en saam met die onderwysers (wat ook groot persoonlike opofferings gemaak het) is daar beplan om in behoorlike skoolgebou op te rig.

In Januarie 2007 vestig die skool sy nuwe perseel op 2 hektaar grond in Negende Straat, Naboomspruit. Hierdie nuwe perseel het begin met net bietjie minder as 100 leerders. Met die onsekerheid oor die toekoms van staatskole, die toenemende verhouding tussen leerling en onderwyser en die voortdurende beweging weg van Christelike godsdiensonderrig in hierdie skole, asook die soms bevooroordeelde kursusinhoud van die Nasionale Kurrikulum, is die vraag na onafhanklike skole en onderwys in Suid-Afrika.

Euphorbia is ‘n skool wat ouers die geleentheid gee om die toekoms van hul kinders in hul hande te neem. Dit is ‘n skool wat nie op ras gebaseer is nie, maar op kulturele verskille, nie op kerklike leerstellings nie, maar op Christendom, nie op verwagte sosiale korrektheid nie, maar eerder op aanvaarbare sosiale norme en waardes. Dit is ‘n skool wat die vertroue van die kind in ‘n veilige en vertroude omgewing ontwikkel, sodat prestasies kan volg.